Eureka

DignetEnergyPlatform - Platforma za optimizaciju bioenergetskih sustava

Projektom se planira komercijalizacija platforme za optimizaciju proizvodnje bioenergije.

Naziv projekta: DEP - Platforma za optimizaciju bioenergetskih sustava
Referentna oznaka projekta: E!17202
Korisnik: DignetSoftware d.o.o.
Datum početka projekta: 01.12.2021.
Datum završetka projekta: 30.11.2023.
Ukupna vrijednost projekta hrvatskog partnera: 2.302.230,72HRK
Sufinancirani iznos sredstava: 1.381.338,40HRK
Partner na projektu: EastCode d.o.o. Banja Luka, BiH
Kontakt osoba: Ivan Sivrić, Voditelj projekta 
E-mail: ivan.sivric@dignet.hr

Kratki opis projekta:

Cilj projekta je komercijalizacija softverskog alata (web platforme) koji služi u definiranju, rangiranju i optimizaciji projekata baziranih na različitim tipovima biomase prema njihovom stupnju kvalitete.

Način na koji će platforma odgovoriti potrebama tržišta odnosi se na jasan i sistematičan pristup korištenju bioenergije, strateški isplanirano korištenje resursa, kao i potencijalno proširenje mogućnosti korištenja bioenergije u skladu sa ekološkim i drugim ograničenjima.

U praktičnom smislu, platforma daje niz korisnih informacija koje se tiču poslovanja bioenergetskih sistema u svim fazama: u procesu projektiranja i uspostave projekta i u procesu eksploatacije.

DignetSoftware:

DignetSoftware je hrvatska softverska kompanija koja se bavi implementacijom vodećih svjetskih poslovnih rješenja, a trenutno djeluje i ima klijente u preko 30 zemalja svijeta.

DignetSoftware je do sada razvio više vlastitih rješenja, ali su ona u pravilu bila uvijek vezana uz rješenja glavnih vendora DignetSoftwarea (Microsoft, LS Retail, DynamicWeb), a DEP je prvo nezavisno, samostalno rješenje. DignetEnergyPlatform je ujedno iskorak DignetSoftwarea u skladu s postavljenom strategijom, a ta je da DignetSoftware planira imati svoja vlastita rješenja, u perspektivi i svoje vlastite proizvode.

Eureka

Hamag

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kroz program EUREKA.

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing