Unapređenje poslovanja

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Referentna oznaka: KK.03.2.1.14.0373
Naziv projekta: Unapređenje poslovanja poduzeća DignetSoftware d.o.o. uvođenjem ISO normi

DignetSoftware d.o.o. za informatiku, savjetodavne i poslovne usluge
Cebini 28
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 14948753009

Razdoblje provedbe Projekta: od 15. listopada 2020. do 15. listopada 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 153.954,38 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od: 129.321,67 kuna

Opis projekta:

Ovim projektom DignetSoftware će provesti pripremu implementacije sustava sljedećih ISO normi:

- 9001:2015- sustav upravljanja kvalitetom;
- 27001:2013- sustav upravljanja sigurnošću informacija;
- 37001:2016- sustav upravljanja antikorupcijom;
- provesti edukaciju djelatnika neophodnu za uvođenje ISO sustava;
- ishoditi akreditacije certifikacijske kuće;
- izvršiti promidžbu projekta s ciljem njegove transparentnosti.

Cilj projekta je ishodovanje međunarodno priznatih certifikata u svrhu olakšanog pristupa tržištima te povećanje kvalitete poslovnih procesa.

Ciljane skupine su djelatnici poduzeća, klijenti, dobavljači te šira javnost.

Svrha projekta je uspostava organizacije koja udovoljava postavljenim međunarodnim standardima.

 

Kontakt osoba za više informacija: Milan Komorčec; e-pošta: milan.komorcec@dignet.hr

Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing