ISO certifikati

DignetSoftware d.o.o. je nositelj ISO 9001, ISO 27001 i ISO 37001 certifikata.

Da bismo osigurali najvišu kvalitetu naših usluga i poboljšali unutarnju i vanjsku učinkovitost tvrtke DignetSoftware, sustav upravljanja kvalitetom, sustav za sigurnost informacija i sustav za borbu protiv korupcije, uspostavljeni su u skladu s međunarodnim normama ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013 i ISO 37001:2016.

Politika upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, sastavni su dio poslovne politike tvrtke DignetSoftware i dio su strateških ciljeva razvoja tvrtke.

Ovi certifikati znače da možemo jamčiti svojim klijentima kvalitetnu uslugu, kontinuirano poboljšanje poslovanja tvrtke i da ćemo unaprijed upozoravati na rizik od korupcije.

Implementacija ISO normi je potvrda kvalitete usluga koje pruža DignetSoftware, međunarodno priznanje da tvrtka posluje sukladno zakonskoj regulativi i jasna poruka o nultoj toleranciji tvrtke kad je u pitanju korupcija. Sve to skupa osnovna je pretpostavka i temelj za razvoj kvalitetnog sustava upravljanja.

Implementirani sustav je usmjeren na ispunjavanje zahtjeva kupaca i unaprjeđenja procesa. Implementacijom ISO sustava, DignetSoftware je unaprijedio protok informacija, njihovo pohranjivanje i dostupnost, poboljšao rad i organizaciju upravljanja poslovanjem.

ISO 9001

ISO 9001: 2015

ISO 9001 je najpriznatiji svjetski standard upravljanja kvalitetom (QMS) te potvrđuje da sustav upravljanja, proizvodni proces, usluga i dokumentacija ispunjavaju sve uvjete za standardizaciju i osiguranje kvalitete.

ISO 9001:2015 je sustav upravljanja kvalitetom koja se danas koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve organizacije bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti. Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema navedenoj normi, te poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada koji pomaže organizacijama da svojim sadašnjim i budućim kupcima, zaposlenicima, partnerima i lokalnoj zajednici dokažu kontinuirano ujednačenu kvalitetu proizvoda ili usluga.

Dignet Software 9001-2015.pdf
ISO-IEC27001

ISO 27001:2013

ISO 27001 je sustav upravljanja sigurnošću informacija. Usvaja procesni pristup pri implementaciji, djelovanju, nadziranju, održavanju te poboljšavanju sustava upravljanja sigurnošću informacija u različitim vrstama organizacija. Navedena norma stavlja naglasak na kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću informacija, razjašnjava zahtjeve vezane uz dokumente i zapise, uključuje procjenu rizika i upravljanje procesima po modelu PDCA. Imovina koja zahtijeva zaštitu obuhvaća od digitalnih informacija, papirnih dokumenata i fizičke imovine sve do znanja kojim raspolažu pojedini djelatnici. ISO 27001 je potreban kako bi svakoj organizaciji omogućio zaštitu informacija u skladu s principima povjerljivosti. Time je osigurano da su informacije dostupne samo ovlaštenim osobama. Ovlaštenim osobama osigurana je dostupnost i pristup određenim informacijama u odgovarajućem obliku te u vrijeme kada je to potrebno.

Dignet Software 27001-2013.pdf
ISO 37001:2016

ISO 37001:2016

ISO 37001 je sustav upravljanja antikorupcijom koji odražava međunarodnu dobru praksu, a primjenjiv je u svim pravnim sustavima. Također pomaže organizaciji u implementaciji sustava upravljanja protiv podmićivanja ili u unapređivanju njenih postojećih kontrola, pomaže da se menadžmentu i vlasnicima organizacija, korisnicima i drugim poslovnim suradnicima pruži dokaz da je organizacija implementirala međunarodno priznatu dobru praksu kontrole protiv podmićivanja.

ISO 37001 pomaže u sprječavanju, otkrivanju i rješavanju problema podmićivanja, bez obzira na to radi li se o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, korist njenih zaposlenih ili poslovnih partnera.

DignetSoftware 37001-2016.pdf
Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing