Poslovna rešenja

Imate kompaniju kojoj se morate posvetiti? Imate zahtevne klijente, pritisak dobavljača i konkurenciju za petama? Jedini način da održite korak je da brzo reagujete na promene. To znači stalno prilagođavanje promenama zavisno od zahteva klijenata te optimizaciju indirektnih troškova radi smanjenja troškova i povećanja kvalitete. Posljednje što vam treba jeste da vas ometaju informatički problemi. Treba vam softver koji će se prilagoditi vašem poslovanju i doprineti rastu vaše kompanije.
microsoft-dynamics
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 predstavlja skup aplikacija na Microsoft cloud platformi koje omogućavaju povezivanje podataka i primenu analiza u svrhu donošenja boljih poslovnih odluka.

Vidi više
LS_Retail
LS Central

LS Retail je vodeći pružatelj celovitih rešenja za maloprodajnu i ugostiteljsku industriju kao i Forecourt, utemeljenu na Microsoft Dynamics tehnologiji i izgrađenoj na Microsoftovoj platformi.

Vidi više
Dynamicweb
DynamicWeb

DynamicWeb All-in-One Platform jedina je platforma koja obedinjuje CMS, PIM, Ecommerce i marketing. Optimizujte svoje digitalno poslovanje i prihode.

Vidi više
BI
Business intelligence

BI alati pružaju relevantne podatke, automatizaciju procesa, pronalaženje analiza pomoću vodiča, generisanje izvještaja i predviđanje.

Vidi više
DEP

Dignet Energy Platform

Vaš prvi korak prema ulaganju u zelenu investiciju
Jednostavnim postupkom simulirajte najbolju opciju i izračunajte trošak proizvodnje energije iz biomase.

Vidi više

Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa obuhvata sledeće aktivnosti:

 • utvrđivanje ciljeva i strategije uprave poslovnog subjekta,
 • analizu postojeće organizacione strukture poslovnog subjekta i njegove organizacione sheme,
 • izradu popisa poslovnih procesa,
 • opis poslovnih procesa i odnosa među poslovnim procesima,
 • popis poslovne dokumentacije koja se pojavljuje kod poslovnog subjekta s mestima njenog nastajanja i
 • popis softvera koje poslovni subjekt koristi u svom radu.

Reinženjering poslovnih procesa

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i boljih performansi u radu poslovnog subjekta. Reinženjering poslovnih procesa podrazumeva definisanje optimalne organizacione strukture i optimizovanja poslovnih procesa poslovnog subjekta da bi se smanjili troškovi, povećala kvaliteta u radu, povećala proizvodnost rada i povećala brzina isporuke proizvoda ili usluga.

 

Dizajn, postava sistema i razvoj

Dizajn i postavljanje obuhvataju oblikovanje poslovnog sistema u skladu sa poslovnim procesima poslovnog subjekta. Razvoj podrazumeva izradu nužnih dorada na poslovnom sistemu te prilagođavanje standardnih izvještaja i izgleda izlaznih dokumenata u skladu sa potrebama poslovnog subjekta.

Poslovna rješenja
Poslovna rješenja

Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija esencijalna je pretpostavka za dobru realizaciju bilo kojeg projekta, pa tako i projekta implementacije informatičkog sistema. Projektna dokumentacija sastoji se od dva osnovna dokumenta: dokumenta funkcionalnih zahteva i terminskog plana projekta (high level plan). Projektna dokumentacija sadrži: predlog optimalne organizacione strukture poslovnog subjekta i njegove organizacione sheme u skladu sa zahtevima aplikacije, predlog poslovnih procesa i relacija među poslovnim procesima u skladu sa zahtevima aplikacije, predlog poslovne dokumentacije s mestima njenog nastajanja u skladu sa zahtevima aplikacije, predlog vrste i načina horizontalne i vertikalne komunikacije unutar poslovnog subjekta u skladu sa zahtevima aplikacije, popis poslovne dokumentacije s mestima njenog nastajanja u skladu sa zahtevima aplikacije.

Terminski plan projekta koji sadrži:

 • plan izvođenja projekta,
 • vremenski okvir za realizaciju pojedinih stavki prilikom izvođenja projekta,
 • plan prisutnosti zaposlenih na izvedbi projekta,
 • nosioce pojedinih zadataka,
 • plan faze uvođenja i
 • kontrolne tačke po fazama, a po potrebi i unutar faza projekta.

Prenos podataka

Prenos podataka podrazumeva prenos matičnih podataka i početnih stanja. Matični podaci su osnovni podaci o kupcima, dobavljačima, artiklima i kontnom planu. Prenos podataka obuhvata: izradu procedura za prenos matičnih podataka, prenos matičnih podataka, prenos početnih stanja i proveru konzistentnosti podataka.

 

Edukacija

Edukacija se definiše planom školovanja po danim i nastavnim celinama. Edukacija podrazumeva rad sa zaposlenima na usvajanju znanja rada s implementiranim poslovnim sistemom i razumevanjem mogućnosti i informacija koje sistem daje. Edukacija takođe obuhvata i korisničko testiranje.

Poslovna rješenja
Poslovna rješenja

Korisničko testiranje sistema

Tokom projekta pripremaju se scenariji za korisničko testiranje sistema. Scenariji za korisničko testiranje obuhvataju sve poslovne procese identifikovane i predložene u dokumentu funkcionalnih zahteva i najveći broj mogućnosti koje korisnici mogu susresti u radu. Korisničko testiranje izvodi se pri kraju edukacije. Pozitivan rezultat korisničkog testiranja sistema znači da sve funkcionalnosti predviđene u scenarijima pravilno rade te da je projekt implementacije uspešno završen.

 

Podrška u radu

Podrška u radu sastoji se u pravilu od pomoći krajnjem korisniku u korištenju pojedinih funkcionalnosti, dodatnom edukovanju korisnika, instalacije service-packova Microsofta i usklađivanja sa zakonskim promenama. Za podršku u radu, zavisno od specifičnosti i potreba, korisnik ima na raspolaganju odgovarajuće konsultante 24 sata na dan, 365 dana u godini.

Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing