Naše usluge

Imate tvrtku kojoj se morate posvetiti? Imate zahtjevne klijente, pritisak dobavljača i konkurenciju za petama? Jedini način da održite korak jest da brzo reagirate na promjene. To znači stalno prilagođavanje promjenama u zahtjevima klijenata te optimiziranje indirektnih troškova radi smanjenja troškova i povećanja kvalitete. Posljednje što vam treba jest da vas ometaju informatički problemi. Treba vam softver koji će se prilagoditi vašem poslovanju i doprinijeti rastu vaše tvrtke.

Microsoft Dynamics NAV

NAV 2015Microsoft Dynamics™ NAV nudi integrirano rješenje za upravljanje poslovanjem idealno za srednje velike tvrtke u usponu. Jednostavan za implementaciju, prilagodbu i korištenje... Saznajte više

LS Retail

Ls Retail je najjači vertiklani proizvod na Microsoft Dynamics platformi namijenjen maloprodaji, benzinskim crpkama i ugostiteljstvu... Saznajte više

Poslovna inteligencija

Business intelligence rješenja pružaju  inteligentnu automatizaciju, otkrivanje skrivenih uzoraka, integrirano društveno poslovanje, izradu izvješća i dashboarda...  Saznajte više...

Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • utvrđivanje ciljeva i strategije uprave poslovnog subjekta,
 • analizu  postojeće organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme,
 • izradu popisa poslovnih procesa,
 • opis poslovnih procesa i odnosa među poslovnim procesima,
 • popis poslovne dokumentacije koja se pojavljuje kod poslovnog subjekta s mjestima njena  nastajanja i
 • popis softvera koji poslovni subjekt koristi u svom radu.

Reinženjering poslovnih procesa

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i boljih performansi u radu poslovnog subjekta. Reinženjering poslovnih procesa podrazumijeva definiranje optimalne organizacijske strukture i optimiziranje poslovnih procesa poslovnog subjekta da bi se smanjili troškovi, povećala kvaliteta u radu, povećala proizvodnosti rada i povećala brzina isporuke proizvoda ili usluga.

Dizajn, postava sustava i razvoj

Dizajn i postavljanje obuhvaćaju oblikovanje poslovnog sustava sukladno poslovnim procesima poslovnog subjekta. Razvoj podrazumijeva izradu nužnih dorada na poslovnom sustavu te prilagođavanje standardnih izvještaja i izgleda izlaznih dokumenata sukladno potrebama poslovnog subjekta.

Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija esencijalna je pretpostavka za dobru realizaciju bilo kojeg projekta, pa tako i projekta implementacije informatičkog sustava. Projektna dokumentacija sastoji se od dva temeljna dokumenta: dokumenta funkcionalnih zahtjeva i terminskog plana projekta (high level plan). Projektna dokumentacija sadrži:
prijedlog optimalne organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme sukladno zahtjevima aplikacije,
prijedlog poslovnih procesa i relacija među poslovnim procesima sukladno zahtjevima aplikacije,
prijedlog poslovne dokumentacije s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije,
prijedlog vrste i načina horizontalne i vertikalne komunikacije unutar poslovnog subjekta sukladno zahtjevima aplikacije
popis poslovne dokumentacije s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije.

Terminski plan projekta koji sadrži:

 • plan izvođenja projekta,
 • vremenski okvir za realizaciju pojedinih stavaka prilikom  izvođenja projekta,
 • plan prisutnosti zaposlenika na izvedbi projekta,
 • nositelje pojedinih zadataka,
 • plan faze uvođenja i
 • kontrolne točke po fazama, a po potrebi i unutar faza projekta.

Prijenos podataka

Prijenos podataka podrazumijeva prijenos matičnih podataka i početnih stanja. Matični podaci su osnovni podaci o kupcima, dobavljačima, artiklima i računskom planu. Prijenos podataka obuhvaća: izradu procedura za prijenos matičnih podataka, prijenos matičnih podataka, prijenos početnih stanja i provjeru konzistentnosti podataka.

Edukacija

Edukacija se definira planom školovanja po danim i nastavnim cjelinama. Edukacija podrazumijeva rad sa zaposlenicima na usvajanju znanja rada s implementiranim poslovnim sustavom i razumijevanjem mogućnosti i informacija koje sustav daje. Edukacija podrazumijeva grupni i individualni rad s korisnicima poslovnog sustava.

Korisničko testiranje sustava

Tijekom projekta pripremaju se scenariji za korisničko testiranje sustava. Scenariji za korisničko testiranje obuhvaćaju sve poslovne procese identificirane i predložene u dokumentu funkcionalnih zahtjeva i najveći broj mogućnosti koje korisnici mogu susresti u radu. Korisničko testiranje izvodi se pri kraju edukacije. Pozitivan rezultat korisničkog testiranja sustava znači da sve funkcionalnosti predviđene u scenarijima pravilno rade te da je projekt implementacije uspješno završen.

Podrška u radu

Podrška u radu sastoji se u pravilu od pomoći krajnjem korisniku u korištenju pojedinih funkcionalnosti, dodatnom educiranju korisnika, instalacije service-packova Microsofta i usklađivanja sa zakonskim promjenama.
Za podršku u radu, ovisno o specifičnosti i potrebama, korisnik ima na raspolaganju odgovarajuće konzultante 24 sata na dan, 365 dana u godini.