DignetSoftware je ime pod kojim trenutno djeluju četiri informatička preduzeća (DignetSoftware d.o.o. Zagreb, DignetSoftware d.o.o. Beograd, DignetSoftware d.o.o. Banja Luka i DignetSoftware Pty Ltd Melbourne) koji se bave implementacijom poslovnog ERP softvera Microsoft Dynamics NAV i maloprodajnog softvera LS Retail.

DignetSoftware ima klijente u regiji (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora), širom Evrope (Njemačka, Velika Britanija, Mađarska, Bugarska, Turska, Belgija, Latvija, Litva, Estonija) te nekoliko zemalja širom svijeta (Kina, Čile, Kolumbija).

DignetSoftware se bavi implementacijom poslovnih softvera: Microsoft Dynamics NAV, LS Retail, LS Hospitality i LS Forecourt, te implementira sve funkcionalnosti poslovnog softvera Microsoft Dynamics NAV (CRM, Upravljanje finansijama, Prodaja i marketing, Nabava, Skladišno poslovanje, Proizvodnja, Projekti, Upravljanje resursima, Servis, Ljudski potencijali itd.).

Uz Microsoft Dynamics NAV i LS Retail, DignetSoftware implementira BI rješenja Strategy Companion Analyzer, Power BI, IBM Watson Analytics te e-commerce rješenje Dynamicweba.

DignetSoftware je regionalni lider u implementaciji sve tri vertikale LS Retaila. DignetSoftware je jedan od nekoliko LS Retail partnera koji su implementirali LS Forecourt vertikalu, a jedini je u regiji koji ima to znanje.

DignetSoftware je lokalizacijski partner za Microsoft Dynamics NAV i LS Retail, te posjeduje CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) lokalizaciju za Microsoft Dynamics NAV 2016 za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, a ima i vlastiti modul Plaće / Plate za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju.

Od ove godine DignetSoftware nudi uslugu instalacije i implementacije e-commerce rješenja Dynamicweb. Dynamicweb je vodeća softverska kompanija koja svojim rješenjima pomaže korisnicima u povećanju i optimizaciji njihovog online poslovanja. Dynamicweb’s All-in-One Business platforma u kombinaciji s mogućnošću upravljanja sadržajem, elektroničkom trgovinom i marketingom robusno je rješenje za sve vrste poslovanja koje povećava i optimizuje životni vijek kupca. Trenutno hiljadu poslovnih subjekata koristi preko 12.000 mrežnih stranica uz pomoć Dynamicweb rješenja

Podaci o kompaniji

Kompanija: DignetSoftware d.o.o. za informatiku, savjetodavne i poslovne usluge Banja Luka
Skraćena naziv: DignetSoftware d.o.o. Banja Luka
English: DignetSoftware d.o.o
Sjedište: Banja Luka, Gundulićeva 74
JIB: 4402889530001
MBS: 1-17015-00
MB: 11042031

Društvo je upisano u Sudski registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci pod brojem 057-0-Reg-17-001024
Osnovni kapital: 2.000 KM, uplaćen u cijelosti
Direktor: Ivan Sivrić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Žiro račun: 1610450065500063 Raiffeisen banka Banja Luka