Projekt Internacionalizacija poslovanja Dignet Software d.o.o. je odobren i na raspolaganja su nam bespovratna sredstva EU.

 Provedbom projekta Internacionalizacija poslovanja DignetSoftware d.o.o. bit ćemo u značajnijoj mjeri prisutniji na međunarodnim sajmovima i B2B poslovnim susretima.
Cilj nam je upoznavanja stranih tržišta, potencijalnih poslovnih partnera i klijenata s tvrtkom te uslugama projektiranja i implementacije ERP poslovnih sustava kao i sustava za korištenje u maloprodaji, ugostiteljstvu i na benzinskim servisima.
Odabrali smo međunarodne sajmove i B2B susrete putem kojih ćemo povećati svoju prepoznatljivost te osigurati nove klijente, ali i inozemne poslovne partnere te steći uvide i znanja u najnovije tehnologije i promjene koje se događaju na tržištu poslovnih softvera.
Sajmovi i B2B susreti na kojima ćemo sudjelovati tijekom 2019. i 2020. godine su:

 1. Directions EMEA
 2. CEBIT Australia
 3. EuroCIS
 4. Retail Business Technology Expo
 5. E-commerce Berlin Expo
 6. Online Retailer Sydney
 7. LS Retail Compass Europe
 8. Directions North America, Orlando

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.16

 

Referentna oznaka: KK.03.2.1.16.0032
Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja Dignet Software d.o.o.

Dignet Software d.o.o. za informatiku, savjetodavne i poslovne usluge
Cebini 28
10010, Zagreb Hrvatska
OIB: 14948753009

Razdoblje provedbe Projekta je od 18. veljače 2019. do 18. veljače 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 1.323.940,00 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 423.419,00 kuna

Opis projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela malog i srednjeg poduzetništva  ukupnom izvozu roba i usluga RH na međunarodna tržišta te poboljšati uvjete za njihov rad u međunarodnom okruženju. Svrha projekta je internacionalizacija poduzeća Dignet Software d.o.o. i jačanje njegove međunarodne konkurentnosti predstavljanjem međunarodnoj poslovnoj zajednici na sajmovima te ulazak i jačanje pozicije na novim tržištima uz povećanje poslovne suradnje s partnerima.

Kroz ovaj projekt tvrtka će predstaviti svoje usluge na međunarodnom tržištu kroz model nastupa na ukupno 11 sajmova i B2B poslovnih susreta organiziranih u sklopu njih. Projekt će se provoditi tijekom 24 mjeseca tijekom kojih tvrtka planira sudjelovanje na navedenim sajmovima u sklopu kojih će se ciljano usmjeriti na tržište kroz nastupe i prezentacije te promocije svojih usluga projektiranja i implementacije poslovnih sustava za korištenje u maloprodaji, ugostiteljstvu i vođenju benzinskih postaja.

Kontakt osoba za više informacija: Milan Komorčec; e-pošta: milan.komorcec@dignet.hr
Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Na ovoj stranici niže, navedene su tvrtke s kojima smo u sukobu interesa:

 • DignetSoftware d.o.o. Banja Luka
 • DignetSoftware d.o.o. Beograd
 • G Consult, obrt za savjetovanje i usluge